top of page

Palác Knossos a tradiční Kréta, vinařství, hrnčířská dílna a klášter

Říká se, že kdo nenavštívil palác Knosos, jakoby nenavštívil pyramidy v Egyptě.

Palác Knosos, největší palác minojské civilizace, nejstarší civilizace v Evropě, je známý z řecké

mytologie také jako Labyrint. Byl postaven před více než 4.000 léty a patří k nejznámějším

světovým památkam. Trůnní sál s originálním kamenným trůnem, královské komnaty, velkolepý

vchod, schodiště z alabastru, fresky, minojské amfóry, královská cesta a divadlo, to je jen malé

vyčíslení toho, co můžete v paláci vidět. V jeho prostorách se vám hned vybaví pověsti o

netvoru Minotaurovi, princi Théseovi a Ariadně, Daidalovi a Ikarovi, které jsou nerozlučně

spjaty s palácem Knosos.

Po prohlídce paláce se rozjedeme za poznáním pravého života ostrova. Přes úrodná

údolí, olivové háje a vinice pronikneme do vnitrozemí ostrova. Dopravíme se do obce Kounavi,

kde navštivíme známou vinárnu Titaki, kde nas provedou jejich prostory a pozvou nás na

ochutnávku jejich skvělých vín, které si taktéž můžeme zakoupit.

Krétská keramika ma tradici více jak 8.000 let. Setkáváme se s ní při vykopávkách po

celém Středomoří a ještě do dnešní doby je pro své tvary a výzdobu vyhledávaným artiklem.

Vypravíme se do oblasti Thrapsano, kde nás zruční a vždy přívětiví hrnčíři rádi uvítají ve svém

království a zasvětí do svého umění.Rádi nám pomohou vyzkoušet si svou zručnost na

hrnčířském kruhu. Pokud se nám pokus nevydaří, můžete si pro útěchu zakoupit krásný

suvenýr a udělat radost nejen sobě , ale i svým milým.

Tento krásný a bohatý výlet na zážitky ukončíme návštěvou kláštera Angárathos.

Monastýry a velký počet malebných kapliček roztroušených po celém vnitrozemí Kréty jsou

nejen jeho ozdobou, ale také i důkazem toho, jak těsný vztah mají domorodci ke své víře.

Utišující atmosféra kláštera vás alespoň na chvíli odtrhne od bláznivého rytmu dnešního života

a vtáhne vás do světa plného klidu a rozjímání.

Typ výletu: civilizace -celodenní

Měli byste si vzít:  pohodlnou obuv, fotoaparát, připadně pokrývku hlavy

Návrat do ubytování: 17,00 – 18,30 hod.

Vstupné nezahrnuje: Knossos   15 €

                                             možné zapůjčení sluchátek nad 10 osob   2€

Cestovní kancelář nezodpovídá za povětrnostní podmínky a silniční provoz.

Agarathos.jpg
Image by Anton Mislawsky
Image by Egor Myznik
bottom of page